urząd patentowy

Ostatnio dodane

Na czym polega ochrona patentowa? Jakiego typu są ograniczenia mające z tym związek?

Prawo
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Patent jest uprawnieniem, które służy do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy na obszarze określonego kraju. Tego typu prawo przyznaje kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Patent na wynalazek to prawo, jakiego może udzielić Urząd Patentowy na drodze podejmowania decyzji związanej z warunkiem dotyczącym podmiotu, który jest uprawniony do zdobycia patentu po stwierdzeniu w toku procedury całkowitego badania, że są spełnione warunki potrzebne do jego uzyskania.